"Sdílejme zkušenosti" - CZ/FMP/11b/10/140

Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné zprávy z různých oblastí života v dotčeném pohraničí. Cílovou skupinou jsou místní samosprávy a obyvatelstvo Jihomoravského a Trnavského kraje. Místem realizace budou Hodonín, Ratíškovice, Strážnice, Malá Vrbka, Nová Lhota, Nový Poddvorov, Vacenovice, Domanín, Skalica a Kopčany
 
Partner projektu: Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Realizace projektu: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023
 
Dotace je poskytnuta prostřednictvím Fondu malých projektů (FMP) v rámci OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
 
Hlavní aktivity projektu:
  • 10 kulatých stolů (předjednaná témata: odpadové hospodářství, folklor Moravského Slovácka a Záhorie, ochrana krajiny a péče o krajinu, historie habánů v regionu, muzejnictví, ekologické a biodynamické vinařství, Masaryk a společný československý stát, společná historie v habsburské monarchii a fenomén Baťa)
  • 2 exkurze (k problematice odpadového hospodářství a podpoře rozvoje místního cestovního ruchu