Osmý kulatý stůl v rámci projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" na téma „Spoločná minulosť v habsburgskej monarchii“

20. 01. 2023
Osmý kulatý stůl v rámci projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" na téma „Spoločná minulosť v habsburgskej monarchii“

Dne 19. ledna 2023 jsme v rámci projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140 poprvé zavítali na Slovensko. V pořadí osmý kulatý stůl se uskutečnil v obci Kopčany na Záhoří, tentokrát k problematice společné historie v Rakousko-uherské monarchii nebo společných duchovních kořenů na Velké Moravě.

Přednášející podaly na začátku přítomným informace o Kopčanech a taktéž o MAS Horné Záhorie, včetně základních statistických dat ohledně počtu obyvatel, katastru, základní infrastruktuře, rozpočtu pro investiční i „měkké“ projekty.


Se značnou pozorností se potkala prezentace o historii obce a rekonstrukci historických památek na katastru obce Kopčany. Šlo především o nejznámější památku z éry Velké Moravy – kostelík Sv. Markéty Antiochijské z 9. století a o stále populárnější památky tzv. barokní doby Františka Lotrinského, manžela rakouské císařovny Marie Terezie. Skvělý výklad průvodkyně, která podala mnohé informace související se vznikem a stavbou kostela svaté Markéty, jeho propojení na nedaleké velkomoravské centrum Valy v Mikulčicích, byl nejen poučný, ale i vhodně zapadající do filozofie celého projektu FMP. Důležitost a duchovní sílu si kostel udržuje až do současnosti i v podobě uznávaného poutního místa.


Další informace k aktivitám Františka Lotrinského, který v 18. století zahájil a provozoval výnosné ekonomické aktivity, ukázaly silnou stopu Kopčan v historii c. a k. monarchie. Rekonstrukce tzv. Kačenárny a hřebčína vytvářejí dobrou základnu pro rozvoj turistiky pro pěší a cykloturisty. Široký záběr ekonomických aktivit, kterými získával František Lotrinský finance pro císařský dvůr popisují četné informační tabule a jsou tímto užitečnou výchovní a vzdělávací pomůckou pro místní i přespolní návštěvníky každého věku.


V rámci diskuse zazněly myšlenky, jak by se obec s relativně malým počtem obyvatel, ale bohatou historií mohla stát vyhledávaným turistickým cílem. Složitou otázkou je samozřejmě schopnost realizovat finančně náročné investiční akce a následně efektivně využít rekonstruované objekty v prospěch obce a dalších zainteresovaných subjektů. Za velmi komplikovanou se považuje provozní udržitelnost, která je jedním z kritérií hodnocení efektivity investice. Hledání různých cest k udržitelnosti je určitě jednou z nejtěžších výzev pro obce s turistickým potenciálem. A dlouho připravovaný zápis slavné oblasti Mikulčice – Kopčany na seznam kulturních a historických movitých památek UNESCO patří k výzvám nejvážnějším.


Kulatý stůl v Kopčanech neřešil vážné výzvy, kterých čelí samosprávy v sociální, ekonomické, či ekologické oblasti, ale ukázal na možnosti v rozvoji cestovního ruchu, které budou jistě atraktivním základem pro společné projekty do přeshraničního programu Interreg k česko-slovenské spolupráci.


Galerie