Autorské čtení

Jedná se o společný projekt Euroregionu Pomoraví, Knihovny Jiřího Mahena v Brně a členských obcí Euroregionu. Čtení jsou pořádány dvakrát ročně vždy v jiné členské obci.

Jde o dlouholetou aktivitu, která má propagovat jednotlivé členské obce prostřednictvím publikací, knih nebo audio-vizuálních prostředků formou obecně známého autorského čtení. Hostitelem bývá místní knihovna dané členské obce, se kterou sekretariát EUPO při asistenci zástupce vedení příslušné obce domluví rozsah a obsahový formát akce.


Od začátku projektu tj. od roku 2019 prezentovaly své publikace obce Ratíškovice, Brno- MČ Jundrov, Slavkov u Brna, Kunštát, Břeclav a Znojmo. Každé autorské čtení je jedinečné. Žádná členská obec není svázána šablonou a může do toho „svého“ autorského čtení vložit svoji specifiku a originalitu. Svoji důležitou roli má v projektu i Knihovna Jiřího Mahena v Brně, která je garantem odbornosti a vítaným partnerem i místních knihoven.


Sekretariát EUPO shromažďuje publikace od všech členským, ale i ostatních Jihomoravských obcí. Následně je KJM v Brně katalogizuje, archivuje a taktéž nabízí jako regulérní výpůjčku ke čtení všem zájemcům o lokální i regionální literaturu.