Poradenství pro členské obce

Členské obce mohou zdarma konzultovat své přeshraniční projekty s nejlépe informovanými experty na FMP pro Rakousko a Slovensko, ale i na velké Interregové a Bruselské projekty, a mohou žádat o pomoc při zpracování projektových záměrů (prověření možnosti dotačních titulů, konzultace k vyúčtování projektu a další).