Poradenství pro členské obce

Členské obce mohou zdarma konzultovat své přeshraniční projekty s nejlépe informovanými experty na FMP pro Rakousko a Slovensko, ale i na velké Interregové a Bruselské projekty, a mohou žádat o pomoc při zpracování projektových záměrů (prověření možnosti dotačních titulů, konzultace k vyúčtování projektu a další).


V otázkách FMP se můžete obrátit na:

Ing. Svatava Novotná

mobil: +420 775 745 802

e-mail: novotna@euroregion-pomoravi.cz


V otázkách ostatních Programů a projektů se můžete obrátit na:

Mgr. Jan Kuchyňka

mobil: +420 721 980 852

e-mail: kuchynka@euroregion-pomoravi.cz