Principy EUPO

Členství v Euroregionu Pomoraví je cenná vstupenka mezi skupinu obcí Jihomoravského kraje, které mají možnost aktivně se zapojit do přeshraniční spolupráce se Slovenskem i Rakouskem v rámci Programu Interreg. Je to také možnost podílet se na aktivitách a projektech Jihomoravského kraje v oblasti mezinárodní a meziregionální spolupráce.


Členové mohou využívat poradenské a konzultační služby od expertů ze sekretariátu Euroregionu Pomoraví, kteří jim taktéž pomohou najít spolehlivé a prověřené projektové partnery/obce z Dolního Rakouska nebo Trnavského kraje na Slovensku pro své aktivity.

Hlavní benefity - co můžete získat

item_1
Zázemí

Důvěryhodné zázemí pro své projektové záměry.

item_2
Posouzení projektu

Kvalifikované expertízy pro své úvahy o rozvojových projektech.

item_3
Dotační servis

Rychlé a spolehlivé informace o programech přeshraniční spolupráce. 

item_4
Konzultace

Konzultace pro své přeshraniční projekty v oblasti cestovního ruchu, kultury a síťování.

item_5
Přístup k EU fondům

Možnost „sáhnout si“ na fondy Evropské unie, zejména v oblasti přeshraniční spolupráce.

Proč se stát členem EUPO?

Od založení Euroregionu Pomoraví 31. 3. 2022 sekretariát poskytl tyto služby:
 • Příprava žádosti o projekt Interreg SK-CZ pro město Břeclav – Břeclav usilovala od roku 2000 o rekonstrukci židovské obřadní síně, na kterou se zásluhou EUPO povedla získat dotace ve výši cca 700 tis. €.
 • EUPO konzultovala v roce 2022 další úspěšný projekt Interreg SK-CZ „Blahej pamati“ kde je obec Nová Lhota hlavním přeshraničním partnerem slovenské obci Lubina s dotací cca 100 tis. €.
 • EUPO bude administrovat FMP na česko-rakouské hranici pro oblast cestovního ruchu a kultury pro období 2021-2027 v objemu 2,15 mil. €.
 • EUPO odkonzultovalo pro spolek Meeting Brno projekt Interreg SK-CZ „Festival Meeting Brno“ z poslední Výzvy Interreg SK-CZ, s předpokládanou alokací 75 tis. €.
 • EUPO konzultovalo žádost projektu „Sanace hradu Devičky“ organizace Památky Pálavy z. s. a společnosti Pions s. r. o. do chystané výzvy pro Interreg VI-A SK-CZ s předpokládanou alokací dotace cca 100 tis. €.
 • Sekretariát EUPO zorganizoval v rámci FMP SK-CZ, projektu Sdílíme zkušenosti, 10 kulatých stolů a 2 exkurze v hodnotě 19 tis. €. Pro zástupce samospráv z jižní Moravy a Horného Záhoria. Detaily k obsahu 10 kulatých stolů a 2 exkurzí, včetně fotografií najdete na webu www.euroregion-pomoravi.cz
 • Předseda EUPO 14.9.2022 podepsal Deklaraci o přeshraniční spolupráci s obcemi Trnavského kraje. Obdobná Deklarace je připravena k podpisu 11. 4. 2023 se sdružením obcí dolnorakouského Wienviertelu.
 • EUPO připravuje ve spolupráci se slovenským partnerem 8 žádostí k podpoře síťovacích projektů v rámci programu Town Twinning – setkání družebních měst a obcí, tzv. Bruselských projektů o partnerství. Asistence při žádosti bude nabídnuta následujícím členským obcím Hodonín, Vyškov, Znojmo, Kuřim, Kyjov, Hustopeče, Veselí nad Moravou, Slavkov u Brna
 • EUPO konzultuje s městem Břeclav možnost projektu Interreg AT-CZ k možnému společnému využití geotermální energie. Vzhledem k počátečnímu stavu příprav není možné alokaci zatím odhadnout.
 • EUPO aktuálně připravuje projekt Interreg AT-CZ k problematice odpadového hospodářství mj. s implementací v obcích JMK. Jde o projekt se zapojením všech 3 krajů na české straně hranice a Dolního Rakouska, záměr je minimalizace množství odpadu, tj. předcházení vzniku odpadů, efektivní třídění, prodloužení životního cyklu produktů a odpovědný přístup obcí k odpadům.
 • EUPO ve spolupráci s městem Kunštát připravuje možnost mezinárodního projektu v rámci tradičního svátku řemesel pro rok 2024.
 • EUPO má zástupce ze svých členských obcí v komisích Rady JMK.
 • Zástupce EUPO reprezentuje Asociaci euroregionů ČR v Národní stálé konferenci.
 • EUPO je nehlasujícím členem Regionální stále konference JMK.

Časté dotazy

Proč se mám stát členem EUPO, jaké z členství plynou výhody?

Členství v Euroregionu Pomoraví je cenná vstupenka mezi skupinu obcí Jihomoravského kraje, které mají možnost aktivně se zapojit do přeshraniční spolupráce se Slovenskem i Rakouskem v rámci Programu Interreg. Je to také možnost podílet se na aktivitách a projektech Jihomoravského kraje v oblasti mezinárodní a meziregionální spolupráce. Zkušení pracovníci sekretariátu poskytují členským obcím poradenské a konzultační služby a pomáhají získat spolehlivé a prověřené projektové partnery/obce z Dolního Rakouska nebo Trnavského kraje na Slovensku pro jejich aktivity.

Členská obec získá důvěryhodné zázemí pro své projektové záměry a kvalifikované expertízy pro své úvahy o rozvojových projektech. Sekretariát EUPO poskytuje svým členům konzultace k jejich přeshraničním projektům v oblasti cestovního ruchu, kultury a síťování a rychlé a spolehlivé informace o programech přeshraniční spolupráce. 

Jak se můžu stát členem EUPO?

Schválením usnesení Zastupitelstva obce o vstupu do EUPO a odsouhlasení Stanov EUPO a následným zasláním přihlášky do Spolku. Správní rada EUPO projedná obdrženou přihlášku a schválí vstup obce do EUPO. Sekretariát poté zašle na obec výzvu k zaplacení členského příspěvku. Po zaplacení příspěvku se obec stává členem Spolku.

Existuje v ČR podobná organizace, jakou je Euroregion Pomoraví?

Ano, existuje 13 Euroregionů kolem celé hranice ČR s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Všechny tyto organizace jsou sdruženy v Asociaci Euroregionů ČR. Tato Asociace je uznávanou entitou, která má mimo jiné zastoupení v Národní stále konferenci ČR, v Regionálních stálých konferencích ve všech krajích ČR. Experti také zasedají v Stálých komisích MMR pro regionální rozvoj i strategické dokumenty a má ustavené pracovní kontakty s obdobnými institucemi ve Franci i Belgii.

Jak se tvoří rozpočet EUPO?

Rozpočet tvoří každoroční příspěvky členských obcí a Jihomoravského kraje. Každá obec přispívá 5 Kč za každého svého obyvatele. O rozpočtu se rozhoduje na pravidelné Valné hromadě EUPO, která se koná obvykle koncem března kalendářního roku.

Jaké jsou řídící orgány EUPO?

Podle Stanov Spolku je nejvyšším orgánem Valná hromada, její kompetence jsou vymezeny ve Stanovách. Řídícím orgánem je 9-ti členná Správní rada, na dodržování pravidel, směrnic i pracovně-právních smluv dohlíží 5-ti členná Dozorčí rada. Statutárním zástupcem Spolku je předseda Správní rady. Podle potřeby si může EUPO vytvářet své ad-hoc pracovní skupiny pro konkrétní záležitosti, o které členové projeví zájem.

Kdo jsou zahraniční partneři EUPO?

Hlavními partnery jsou slovenské obce z Trnavského samosprávného kraje a obce Dolního Rakouska, zejména z oblasti Weinviertel. 

Z obcemi Trnavské župy má EUPO podepsanou Deklaraci o přeshraniční spolupráci, která pokrývá obce EUPO a obce MAS Dudváh, obce Partnerství pre Horné Záhorie a obce Mikroregionu 11 Plus.