Hledáte projektového přeshraničního partnera?

Euroregion Pomoraví, jako následnická organizace Sdružení obcí a měst jižní Moravy, je uznávanou a respektovanou institucí v České republice i v zahraničí. Z tohoto důvodu je schopna vyhledávat i získávat vhodné partnery pro své členy pro různé přeshraniční projekty. Na základě vybudovaných kontaktů můžeme zejména na Slovensku a v Rakousku oslovit potenciální partnery pro naše členy, vytvořit prostor pro síťování a pomoct především v počátečním stádiu se zprostředkováním místa a vhodných obcí, institucí či konkrétních osob nebo expertů.

Jestliže hledáte pro Váš přeshraniční záměr partnera, který Vám na druhé straně hranice chybí, můžeme za EUPO přes naše ověřené partnery zadat dotaz s konkrétní specifikací vhodné obce, instituce apod. Následně provedeme první telefonický kontakt a v případě, že vyhodnotíme, že je subjekt vhodný pro danou členskou obec, tak data předáme příslušné kontaktní osobě na obci. 


Tato služba bude pro naše členy bezplatná. V případě jiných subjektů, které nejsou členy EUPO, bude tato služba řešena individuálně.

Konkrétní postup při hledání partnera:

1. krok

Písemná (v urgentních případech telefonická) žádost na sekretariát EUPO tuzemského subjektu o vyhledání partnera se stručným popisem přeshraničního záměru, příp. odkaz na Výzvu, pro kterou se partner hledá.

2. krok

Sekretariát EUPO přes své partnery na Slovensku, resp. Rakousku požádá o vyhledání vhodného partnera (v delším časovém horizontu bude využívat sekretariát EUPO vlastní databázi existujících vhodných institucí resp. obcí).

3. krok

Po identifikací vhodného žadatele/žadatelů sekretariát EUPO telefonicky kontaktuje subjekt a prověří způsobilost/vhodnost zahraničního subjektu pro tuzemského žadatele.

4. krok

V případě nalezení vhodného zahraničního partnera předá EUPO kontakt žadateli (vedení obce nebo jiné určené osobě). Sekretariát EUPO může poskytnout asistenci při první schůzce či on-line jednání obou subjektů.

5. krok

Pro členy EUPO bude tato služba bezplatná, v jiných případech může být daná činnost podle náročnosti zpoplatněna.