Malé projekty v minulosti

Od roku 1997 mohou obce a neziskové organizace využívat finanční nástroje na podporu přeshraniční spolupráce v regionu jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Zpočátku to byly předvstupní programy CBC Phare (Fond malých projektů, Společný fond malých projektů), na které úspěšně navázal Dispoziční fond 2004 - 2006 a následně Fond malých projektů 2007 - 2013. V letošním roce končí Fond malých projektů 2014 - 2020 a probíhá příprava nového programového období a tudíž i pokračování Fondu malých projektů pro roky 2021 - 2027.