Aktuality FMP

První výzva FMP z programe INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027


Podle informací z Konference v Retz bude možné podávat první projekty Interreg tzv. strategického významu, mezi které patří i FMP od 31.1 do 28.4. 2023. Ke schvalování dojde na Monitorovacím výboru Programu, který proběhne 19. - 20. 9. 2023 a k podpisu Smluv se Správci Fondů pravděpodobně v průběhu listopadu 2023.


Vzhledem k tomuto faktu lze očekávat první Výzva FMP pro žadatele o malé projekty koncem 2023 a přidělení prvních dotací zřejmě na jaře 2024. To nejsou určitě optimistické vyhlídky, ale Správci obou Fondů udělají vše pro co nejefektivnější využití všech prostředků pro FMP, a ty jsou na solidní výši.