Elektronická žádost

Pro podávání žádostí na malé projekty je využíván elektronický systém FMP. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých uzávěrek průběžné výzvy.

Registrace do Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 zde!

Pokyny k podání projektové žádosti a seznam příloh předkládaných s žádostí naleznete v Příručce pro FMP bod 4.3.

Žadatel musí při vyplnění žádosti správně zvolit zaměření FMP (akce People to people, nebo Kultura a cestovní ruch). V případě, že jsou v projektu v kombinaci aktivity obou typů malých projektů, zařadí žadatel projekt do zaměření, ve kterém aktivity převažují.