Jak se stát členem Euroregionu Pomoraví?

Zastupitelstvo Vaší obce musí schválit vstup do EUPO a odsouhlasit Stanovy Spolku. Výpis z usnesení Vašeho Zastupitelstva zašlete spolu s vyplněnou přihláškou e-mailem, poštou nebo datovou zprávou na sekretariát EUPO. 


Správní rada EUPO následně projedná obdrženou přihlášku a schválí vstup obce do EUPO. Sekretariát poté zašle na obec výzvu k zaplacení členského příspěvku. Po zaplacení příspěvku se obec stává členem Spolku.

Chci se stát členem