Zastoupení EUPO v institucích

Účast v organizacích/institucích přeshraniční spolupráce, resp. JMK
     
     
STÁVAJÍCÍ SLOŽENÍ (2022)
Organizace/instituce jméno funkce
MV Interreg VA CZ-AT Mgr. Lukáš David člen
Mgr. Richard Zemánek náhradník
RMV FMP CZ-AT Ing. Lubomír Šmíd člen
RNDr. Libor Kabát náhradník
RMV FMP CZ-SK PhDr. Radim Šťastný člen
JUDr. Vladimír Gašpar náhradník
Asociace Euroregionů ČR JUDr. Vladimír Gašpar člen
Komise Rady JMK Investiční a majetková Marie Lokajová
Dopravy a územního plánování Ing. Josef Šiška
  Regionálního rozvoje a rozvoje venkova Mgr. Antonín Okénka
Životního prostředí a zemědělství PhDr. Radim Šťastný
  Sociálně-zdravotní Pavel Mezuláník
  Pro kulturu a památkovou péči MVDr. Zdeněk Wetter
  Pro vzdělávání, výchovu a sport PaedDr. Hana Potměšilová
  Pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing JUDr. Vladimír Gašpar
  Organizační a legislativní x
  Pro IT a e-government Daniel Čmelík