Pracovní skupiny zřizuje a ruší Správní Rada.


Pracovní skupiny mohou být složeny ze zástupců členů Spolku, případně odborníků mimo rámec členů Spolku.


Pro plnění úkolů Spolku se zřizují zejména stálé pracovní skupiny. Pro plnění specifických úkolů mohou však být zřízeny i časově omezené pracovní skupiny.


Pracovní skupiny mají funkci poradního orgánu Správní Rady.