Dozorčí rada

Složení Dozorčí rady:


  • PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice
  • Ing. Josef Šiška, starosta města Modřic
  • Ing. Martin Plechatý, starosta města Miroslav
  • PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopečí
  • Mgr. Petr Novotný, starosta města Letovice


Úkoly Dozorčí rady:

(výtah ze Stanov EUPO)


  • Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku.
  • Dozorčí Rada se skládá z 5 členů jmenovaných Valnou hromadou. Členové Dozorčí rady ze svých řad volí předsedu.
  • Dozorčí Rada se schází nejméně 1x ročně.
  • Dozorčí rada kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky Spolku, dodržování Stanov a organizačních dokumentů Spolku, další úkony prováděné při plnění úkolů Spolku.
  • Zprávy Dozorčí rady projednává a schvaluje Valná hromada.