Usnesení VH

Usnesení z on-line mimořádného jednání Valné hromady SOM JM ze dne 23. 11. 2021:  ke stažení
Příloha č. 3 – Dodatek č. 1 ke Stanovám ER Pomoraví (bývalého SOM JM): ke stažení

Usnesení z on-line jednání Valné hromady SOM JM ze dne 25. 3. 2021: ke stažení

Usnesení z Valné hromady SOM JM v Hodoníně 27. 8. 2020: ke stažení