Zasedání Správní rady EUPO

  • 14. 02. 2023 13:00 h Brno
  • 30. 03. 2023 09:30 h Brno
  • 13. 06. 2023 13:00 h 
  • 24. 10. 2023 10:00 h 

*) krátké jednání SR před VH EUPO


Zasedání Dozorčí rady EUPO

  • 23. 02. 2023  10:00 h Modřice
  • 30. 03. 2023* 08:30 h Brno

*) mimořádné zasedání DR pouze v případě závažných připomínek k návrhu zadání VH EUPO


Zasedání Valné hromady EUPO

  • 30. 03. 2023 09:45 h Brno