Sekretariát

Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, který plní úkoly Správní Rady mezi jejich zasedáními.

Sekretariát plní zejména koordinační a administrativní úkoly, zajišťuje běžnou operativu, poskytuje informace o aktivitách Spolku službu, zabezpečuje pokladní a účetní služby a další úkoly související s činností Spolku jako právnické osoby.

V čele sekretariátu je výkonný ředitel Spolku, kterého jmenuje a odvolává Správní Rada.