Dozorčí rada

Složení Dozorčí rady:

 • PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice

 • Ing. Josef Šiška, starosta města Modřic

 • Ing. Martin Plechatý, starosta města Miroslav

 • PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopečí

 • Mgr. Petr Novotný, starosta města Letovice
   

Úkoly Dozorčí rady:
(výtah ze Stanov EUPO)

 • Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku.
 • Dozorčí Rada se skládá z 5 členů jmenovaných Valnou hromadou. Členové Dozorčí rady ze svých řad volí předsedu.
 • Dozorčí Rada se schází nejméně 1x ročně. 
 • Dozorčí rada kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky Spolku, dodržování Stanov a organizačních dokumentů Spolku, další úkony prováděné při plnění úkolů Spolku.
 • Zprávy Dozorčí rady projednává a schvaluje Valná hromada.