Základní dokumenty Euroregionu Pomoraví


Euroregion Pomoraví vyvíjí svou činnost na základě schválených dokumentů:

1. Členem Spolku se mohou stát kraj, města, obce či svazky obcí za předpokladu, že:

a)           podají písemnou žádost

b)           s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zastupitelstva či nejvyšší orgán svazku obcí

c)            tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem stanov Spolku,

d)           s jejich žádostí vysloví souhlas Správní Rada Spolku.

2. Nově vstupující obce do EUPO platí vstupní poplatek ve výši 5,- Kč na obyvatele.

3. Roční členský poplatek činí 5,- Kč na obyvatele.

4. O členství obce v EUPO rozhoduje Správní rada EUPO.

5. Člen je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem v souladu s legislativou nebo dalšími předpisy každého člena.