Základní dokumenty Euroregionu Pomoraví


Euroregion Pomoraví vyvíjí svou činnost na základě schválených dokumentů:

  • Stanovy SOM JM: probíhá příprava
  • Organizační řád SOM JM: probíhá příprava
  • Jednací řád valné hromady: probíhá příprava
  • Členství v SOM JM: probíhá příprava