Rozvíjíme česko-slovenskou přeshraniční spolupráci

31.08.2022 22:42

Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 30. 8. 2022 slovenské Kopčany, kde seznámil vedení partnerské instituce Partnerství pre Horné Záhorie se stavem příprav na kooperaci v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce v rámci Interreg VI-A. Součástí schůzky bylo i projednání Deklarace o rozvoji spolupráce mezi Euroregionem Pomoraví a třemi seskupeními lokálních samospráv, včetně Partnerstva pre Horné Záhorie. 

Tato Deklarace konstatuje, že 74 členských obcí Euroregionu Pomoraví a 55 obcí z různých častí Trnavského samostatného kraje chtějí rozvíjet společně přeshraniční spolupráci v plánovacím období 2021 - 2028 a čerpat zdroje z EU fondů. Zástupci téměř 130 obcí na slovensko-českém pomezí chtějí mít i své místo v Monitorovacím výboru Interreg, kde se společné přeshraniční projektové záměry diskutují a schvalují.

Zpět