Projektový tým se setkal na Slovensku (CZ/FMP/11b/10/140)

21.07.2022 10:29

Dne 19. června 2022 se ve slovenských Kopčanech setkal projektový tým, který realizuje pro Euroregion Pomoraví projekt "Sdílejme zkušenosti" - CZ/FMP/11b/10/140. Jde o sérii kulatých stolů a exkurzí pro jihomoravské a záhorácké starosty v rámci Fondu malých projektů Programu Interreg V A na česko-slovenské hranci. 15 starostů z obou pohraničních oblastí se bude setkávat až do března 2023 a vyměňovat si zkušenosti z různých oblastí veřejného života, jako je například podpora odpadového hospodářství, zadržování vody v krajině, podpora drobných podnikatelů v cestovním ruchu, udržovaní historických tradic, podpora spolkového života, kultury a folklóru, udržitelný rozvoj bio vinařství atd. 

Rozpočet projektu je více než 19 tisíc eur s tím, že 85% je dotace Evropské Unie.


Na obrázcích členové projektového týmu Ing. Erika Okániková, Ing. Dagmar Michaličková, JUDr. Vladimír Gašpar a Veronika Ungrová.

Zpět