Program přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika - Slovensko podporuje rozvoj cykloturistiky

02.05.2022 13:54

Mikroregion Nový Dvůr a obec Topoľníky společně realizovaly projekt „We love cycling – budování a propagace cyklostezek“ z česko-slovenského přeshraničního programu INTERREG V A. Na straně Mikroregionu byly aktivně zapojené obce Milotice, Ratíškovice a Vacenovice a na slovenské straně obec Topoľníky. Dne 21. dubna 2022, resp. 29. dubna 2022 byly cyklostezky slavnostně předány k využití. 

Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví se zúčastnil obou akcí a využil je k propagaci aktivit Euroregionu a se zástupci obcí z Jihomoravského kraje a Trnavské župy (náměstek župana Trnavského samostatného kraje L.Berényi,  starosta Topoľníkov L. Bacsó) projednal možnosti další přeshraniční spolupráce.

 

 

Zpět