Prezentace Euroregionu Pomoraví pro studenty v Brně

13.09.2022 15:34

Dne 12. 9. 2022 proběhl v sále Rady na Nové radnici v Brně v rámci česko-rakouského Fondu malých projektů seminář „Partnerství měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje“. Projekt realizuje VŠ polytechnická Jihlava a Donau Universitat Krems. Přítomným rakouským a českým studentům přednášeli o přeshraniční spolupráci zástupci Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, předseda DSO Cyklostezka Brno – Vídeň a výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví. 

V rámci prezentací byla ilustrována široká škála vnějších vztahů, které v rámci jižní Moravy existovaly a existují. Vladimír Gašpar, výkonný ředitel EUPO, zdůraznil důležitost Euroregionu pro rozvoj přeshraniční spolupráce zejména se samosprávami v Dolním Rakousku a Trnavském kraji v oblasti síťování mezi obcemi a organizacemi širokého spektra, a také v záležitostech cestovního ruchu a kultury. Obsáhlou prezentaci o aktivitách Jihomoravského kraje přednesl 1. náměstek hejtmana Lukáš Dubec.


foto – účastníci semináře a prezentující

Zpět