Přeshraniční spolupráce se slovenskými regiony dostala opět zelenou

10.10.2022 13:25

Evropská komice schválila v minulém týdnu nový Program slovensko - české spolupráce INTERREG pro programové období 2021–2027 s rozpočtem více než 107 milionů Eur. Prostřednictvím přeshraničních projektů by měl přispět ke zkvalitnění života v česko-slovenských příhraničních krajích.

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany, rozvoj strojírenské praxe ve středních odborných školách, zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce, posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality, nebo cyklotrasy podél Baťova kanálu, v Bílých Karpatech, putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů – tedy tzv. Cyrilometodějská stezka. To je jen malý výčet dokončených projektů přeshraniční spolupráce v letech 2014 – 2020 mezi kraji Jihomoravským, Zlínským, Moravskoslezským a na slovenské straně Žilinským, Trnavským a Trenčínským.

Žadatelé o finanční příspěvek budou moci v rámci nově schváleného programu předkládat své přeshraniční projektové záměry do čtyř hlavních oblastí spolupráce. Těmi jsou: životní prostředí, kultura a cestovní ruch, institucionální spolupráce a fond malých projektů.

„Za ta léta se přeshraniční spolupráce s naším slovenským sousedem velice osvědčila. Její posílení přinese našemu kraji jedině plusové body. Budeme mít totiž větší šanci získat dotace z evropských fondů rychleji a efektivněji. První výzvy by měly být vyhlášeny začátkem příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Zpět