Fond malých projektů SR-ČR bude zahájen - program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko - Česká republika schválen

12.10.2022 13:27

Evropská komice schválila v minulém týdnu nový Program slovensko-české přeshraniční spolupráce INTERREG pro programové období 2021–2027 s rozpočtem více než 107 milionů Eur. Téměř 10 % z této sumy by prostřednictvím přeshraničních projektů mělo být určeno pro Fond malých projektů.

Tato skutečnost znamená, že se v roce 2023 otevře mezi kraji Jihomoravským, Zlínským, Moravskoslezským a župou Žilinskou, Trnavskou a Trenčínskou další etapa společných přeshraničních projektů.

Žadatelé o finanční příspěvek budou moci v rámci Fondu malých projektů předkládat své přeshraniční projektové záměry do oblasti síťování obcí, organizací a institucí, ale taktéž i na menší investiční záměry v cestovním ruchu. 

„Za předchozí léta se přeshraniční spolupráce s našimi slovenskými partnery velice osvědčila a přispěla ke zvýšení kvality života na česko-slovenském pomezí. První výzvy by měly být vyhlášeny v druhé polovině příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Zpět