Finalizace Deklarace o česko-slovenské přeshraniční spolupráci

14.09.2022 15:18

Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 13. 9. 2022 malebnou slovenskou obec Cífer, kde sídlí Mikroregion 11 Plus, jeden z partnerů Euroregionu Pomoraví pro realizaci Programu INTERREG VI-A Česká republika – Slovensko. Vysvětlil předsedovi Mikroregionu a zároveň starostovi obce Cífer Marošovi Saganovi záměry Euroregionu s cíli a celkovou filozofii v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce. Součástí schůzky bylo i podepsání Deklarace o rozvoji spolupráce mezi Euroregionem Pomoraví a třemi seskupeními lokálních samospráv, včetně Mikroregionu 11 Plus. 

Tato Deklarace konstatuje, že 74 členských obcí Euroregionu Pomoraví a 55 obcí z různých částí Trnavského samostatného kraje chtějí rozvíjet společně přeshraniční spolupráci v plánovacím období 2021 - 2028 a čerpat zdroje z EU fondů. Zástupci téměř 130 obcí na slovensko-českém pomezí chtějí mít i své místo v Monitorovacím výboru Interreg, kde se společné přeshraniční projektové záměry diskutují a schvalují.


foto – M. Sagan a V. Gašpar s podepsanou Deklarací

Zpět