Autorské čtení v Břeclavi - 23. 6. 2022

27.06.2022 09:29

Ve čtvrtek 23. června 2022 v 18 hodin proběhlo ve velkém sálu Městské knihovny Břeclav už 5. autorské čtení, což je společný projekt Euroregionu Pomoraví, Knihovny Jiřího Mahena v Brně a členských obcí Euroregionu. Za účasti početné skupiny obyvatel Břeclavi byla představena dlouho očekávaná kniha Tomáše Ondrejky Břeclav na cestě mezi Prahou a Vídní (1848–1914). 

Autorovi se v téměř dvě stě stránkové publikaci podařilo shromáždit velké množství dosud nepublikovaného materiálu vycházejícího především z původních německy psaných pramenů z vídeňského i jiných archivů. O hudební doprovod se postarali žáci a učitelé ZUŠ Břeclav, přičemž největší odezvu podle publika si získala část Smetanovy Mé vlasti. Po skončení akce následoval prodej knihy a autogramiáda.


Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav; Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny J. Mahena v Brně; JUDr. Vladimír Gašpar, výkonný ředitel EUPO (zleva)


MUDr. Karel Klanica; Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav; Tomáš Ondrejka, autor knihy; Jaroslav Čech, korektor knihy (zleva)


Mgr. Miroslav Ondruš, bývalý starosta města Břeclav; Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav; Dagmar Ondrušová; JUDr. Vladimír Gašpar, výkonný ředitel EUPO (zleva)

Zpět