Fond malých projektů 2007 - 2013

Fond malých projektů podporoval malé projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji; byl spravován Sdružením obcí a měst jižní Moravy a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, která zajišťovala funkci administrátora fondu.

Fond malých projektů (FMP) navazoval na předchozí program Dispoziční fond v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA a také na jemu předcházející Společný fond malých projektů v rámci CBC Phare. Celková částka, která byla pro Jihomoravský kraj v letech 2007 – 2013 z ERDF k dispozici, činila 3 100 000 EUR.

Fond nepodporoval jen neinvestiční projekty typu people to people, jak tomu bylo v minulosti. Z dotace FMP mohly být podpořeny také menší investiční projekty, které měly mít přeshraniční dopad na podporované území.

Projekty vhodných žadatelů v Jihomoravském kraji byly podpořeny v případě, že rozsah dotace z prostředků EU byl v rozmezí od 2 000 do 20 000 EUR. Maximální výše podpory pro jeden projekt dosahovala 85% celkových způsobilých výdajů. Celkové náklady projektu musely být maximálně 40 000 EUR.

Příklady aktivit podporovaných z FMP v Jihomoravském kraji:

Malé neinvestiční projekty typu „people-to-people“:

Kulturní výměny, místní demokracie, lidské zdroje, plánovací a rozvojové studie, hospodářský rozvoj, životní prostředí, cestovní ruch, marketing a komunikace, spolupráce institucí.

Malé investiční projekty:

Značení a vybavení turistických stezek, informační značení, malé projekty v oblasti životního prostředí, obnova a výstavba malých památníků.

 

Další informace Vám poskytne:

Ing. Lucie Karpíšková
Sekretariát Fondu malých projektů
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Tel. 541 219 282 - linka 117
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz

 

Aktivity a provozní náklady Sdružení obcí a měst jížní Moravy byly v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 a 2019 hrazeny za podpory Jihomoravského kraje.