FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014 - 2020 (realizuje RRA JM)

POSLEDNÍ 14. uzávěrka přijímání žádostí do FMP bude 31. 1. 2022, 14.00 hodin.

Žádost včetně všech povinných příloh je nutno doručit osobně, poštou nebo přepravní firmou. Rozhodný je den a čas doručení na RRA JM. O podpoře těchto projektů rozhodne Regionální monitorovací výbor pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Dolní Rakousko dne 30. 3. 2022.

Využijte možnost konzultace svých projektových záměrů již nyní.

Více zde: www.rrajm.cz/fmp
________________________________________________________________________________________________________

Fond malých projektů Rakousko - Česká republika 2014-2020 je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci FMP:

 • Jihočeská Silva Nortica pro Jihočeský kraj; tento správce je současně vedoucí partner celého projektu FMP
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pro Jihomoravský kraj
 • Sdružení obcí Vysočiny pro Kraj Vysočina
 • NÖ.Regional.GmbH pro spolkovou zemi Dolní Rakousko
 • Regionalmanagement Oberösterreich pro spolkovou zemi Horní Rakousko

Na průběh realizace dohlíží a o podpoře projektů a změnách v nich rozhoduje Regionální monitorovací výbor (dále RMV). V rámci FMP existují dva Regionální monitorovací výbory:

 • RMV pro Jihočeský kraj, Dolní Rakousko a Horní Rakousko
 • RMV pro Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Kraj Vysočina

FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace 85% od minimálně 3.000 EUR do maximálně 20.000 EUR.

Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.

Žadatel bude moci mít až dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být rakouský partner z podporovaného území.

V  případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen další další rakouský partner z podporovaného území.

 

Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:

 • společná příprava  - povinné kritériu
 • společná realizace - povinné kritérium
 • společné financování - volitelné kritérium
 • společná realizace - volitelné kritérium

Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému regionálnímu správci FMP. 

Novinkou oproti předchozímu FMP jsou paušální výdaje na personální výdaje a na kancelářské a administrativní výdaje. Personální výdaje smí činit maximálně 20% přímých výdajů projektu, kancelářské a administrativní výdaje pak maximálně 15% personálních výdajů.

Více informací o Fondu malých projektů naleznete zde: https://rrajm.cz/fond-malych-projektu.

Kozultace je možné si domluvit zde:  
Ing. Lucie Karpíšková
správce Fondu malých projektů
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Tel. 541 219 282 - linka 117
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz