Žádost o sekretariát FMP prošla administrativní kontrolou

13. 09. 2023
Žádost o sekretariát FMP prošla administrativní kontrolou

Dne 13. 9. 2023 byl sekretariát Euroregionu Pomoraví informován Jednotným sekretariátem (JS) Programu Interreg Rakousko- Česká republika pro období 2021-2027, že jim podaná žádost na Správu Fondu malých projektů prošla administrativním hodnocením.

Tento krok znamená, že teď bude žádost předána odborným hodnotitelům, kteří nezávisle ohodnotí kvalitu projektu a úroveň přeshraniční spolupráce. JS taktéž informoval, že rozhodování o podpoře projektu pro správu FMP v oblasti kultury a cestovního ruchu proběhne ve dnech 5. - 6. prosince 2023 na jednání Monitorovacího výboru Programu. 


Fond může podpořit menší projekty v kultuře i turistice dotací až do výše 40 tisíc EURO. Celkem je na FMP v této oblasti vyčleněno 2,150 miliónu EUR. O podporu se můžou ucházet žadatelé z jižní Moravy, kraje Vysočina, jižních Čech a částí Dolního a Horního Rakouska. Neoficiální odhad zahájení příjmu žádostí na malé projekty je začátek roku 2024.


Podrobnosti k FMP budou pravidelně zveřejňovány na webu Euroregionu Pomoraví.