Obnovení aktivit Euroregionu

Dne 18. 6. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání mezi zástupci Dolního Rakouska a Sdružení obcí a měst jižní Moravy v záležitosti obnovení aktivit euroregionu Pomoraví (EUPO).

Za dolnorakouskou stranu prezentoval názory a komentáře předseda zemského parlamentu Dolního Rakouska Mgr. Karl Wilfing a Hermann Hansy, zástupce regionu Marchfeld (oba zástupci byli u vzniku EUPO v roce 1999). Ze strany jižní Moravy byli na schůzce Mgr. Miroslav Ondruš a Vladimír Gašpar, pověřený realizací projektu EUPO (jihomoravští zástupci při vzniku EUPO). K. Wilfing velmi uvítal ideu obnovení EUPO, ocenil, že JMK přichází s iniciativou obnovení EUPO a hlavně záměrem obnovit diskusi o přeshraniční spolupráci mezi JMK a Dolním Rakouskem. Uvedl, že pociťoval výrazné oslabení přeshraničního dialogu a určité ztráty zájmu samospráv a dalších subjektů o řešení problémů na společné hranici. Nabídl všestrannou pomoci při projednávání nastavení podmínek pro obnovu EUPO. 

Dr. Gašpar vysvětlil záměry, které vedly vedení JMK k restartování EUPO v novém období a s novými partnery a filozofií spolupráce. K. Wilfing se zájmem si vyslechl předpokládaný harmonogram při postupu příprav EUPO s tím, že uvítal možnost podpisu Politické deklarace o přeshraniční spolupráci Jihomoravského kraje, trnavské župy a jasně definované části Dolního Rakouska koncem září 2021, např. právě v Poštorné jako symbolu, kde se konalo mnoho důležitých jednáních o přeshraničních záležitostech v EUPO. Taktéž podporuje výstavu fotografií i dokumentů týkajících se vzniku EUPO, přičemž pověřil H.Hansyho, aby poskytl dostupné materiály z dolnorakouského archívu EUPO a aktivně spolupracoval s V. Gašparem na této akci.

  • JUDr. Gašpar se koncem června potkal s předsedou dolnorakouského parlamentu K. Wilfingem, kde ho seznámil se záměrem JMK obnovit Euroregion Pomoraví
  • Dne 28. 7. 2021 podepsal předseda SR SOM JM v přítomnosti vícehejtmana Zámečníka a JUDr. Gašpara Memorandu o vzniku Asociace euroregionů ČR v Liberci
  • V polovině července 2021 byl zpracován návrh politické deklarace o rozvoji přeshraniční spolupráce Euroregionu Pomoraví mezi JMK, Dolním Rakouskem a Trnavskou župou.
  • Dne 23. 7. 2021 se delegace JMK vedená vícehejtmanem Záměčníkem setkala s radním dolnorakouské vlády pro mezinárodní vztahy panem Eichtingerem ve Falkensteinu, kde pan Zámečník a pan Gašpar podrobně vysvětlili záměry obnovení ER Pomoraví. Dolnorakouská reakce byla velmi pozitivní a byla nabídnuta veškerá spolupráce a asistence.
  • Dne 9. 8. 2021 JUDr. Gašpar jednal v Mistelbachu s panem Ortnerem vedoucím odboru zahraniční spolupráce zemského úřadu Dolní Rakousko a podrobně zodpověděl otázky týkající se budoucí spolupráce mezi přeshraničním územím DR, JMK a Záhorie.
  • Dne 23. 8. 2021 proběhla prezentace záměru a budoucích aktivit ER Pomoraví pro vedení města Brna, kde JUDr. Gašpar předložil filozofii a hlavní záměry pro nejbližší období. Byl projednán i členský příspěvek Brna do ER Pomoraví ve výši 5 Kč/1 obyvatel, přičemž tato záležitost nevyvolala žádnou diskusi a byla pozitivně přijata.
  • V průběhu srpna 2021 probíhaly individuální konzultace se zástupci SOM JM k možnosti transformace SOM JM na ER Pomoraví a záležitosti týkající se členského příspěvku od 1. 1. 2022.
  • Na přelomu srpna a září 2021 byl připraven dopis na všechny obce JMK s informací o ER Pomoraví se žádostí o jejich vstup a o členský příspěvek k 1. 1. 2022.