Činnost Euroregionu Pomoraví v roce 2021 - 2022

1.     Dne 23. 11. 20221 došlo na Valné hromadě Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) k transformaci Sdružení na Euroregion Pomoraví, do konce roku 2021 byly učiněny právní kroky k zaregistrování Euroregionu Pomoraví (EUPO) ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně s tím, že v 1. kvartálu roku 2022 dojde k úpravě Stanov Sdružení a designaci orgánů a pracovních skupin EUPO.

2.     Po Valné hromadě SOM JM byl zaslán dopis od náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jana Zámečníka obcím Jihomoravského kraje s informací, jak se bude dál postupovat při rozbíhání činnosti EUPO.

3.     Od 1. ledna 2022 zahájí EUPO fungování a sekretariát připraví do konce března 2022 Valnou hromadu EUPO, která schválí nové Stanovy a orgány Euroregionu Pomoraví.

4.     V průběhu ledna 2022 bude také všem obcím, které se přihlásili ke členství v EUPO zaslána žádost o úhradu členského příspěvku na rok 2022.

5.     V polovině roku 2022 podá EUPO žádost o administraci Fondu malých projektů na česko-rakouské hranici.

6.     Sekretariát EUPO taktéž zpracuje žádost o interregový projekt, který umožní zahájit činnost pracovních skupin k záležitostem konkrétního zájmu členských obcí (regionální rozvoj, územní plán, kultura, zdravotní a sociální služby, cestovní ruch, přeshraniční projekty apod.).

7.     Aktivní zapojení členů EUPO do pracovních skupin, hledání přeshraničních partnerů, podpora přeshraničních projektů v Monitorovacích výborech Interreg a konzultace záměrů a financování projektů členů EUPO bude náplní činnosti EUPO, jeho orgánů a sekretariátu v roce 2022.