Dotační servis

Smart grantový kalendář

informace o grantových příležitostech a vyhlášených dotacích zaměřený na municipality v Jihomoravském kraji
www.smart-jmk.cz/dotace/

 

Dotační rozcestník

na stránkých Regionálních informačních servisů (RIS) provozovaných Centrem pro regionální rozvoj (CRR)
www.risy.cz/cs/dotace