Dispoziční fond 2004 - 2006

Dispoziční fond – malé projekty přeshraniční spolupráce

Program Dispozičního fondu (DF) byl součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Svým charakterem toto grantové schéma navázalo na úspěšný program přeshraniční spolupráce PHARE CBC – Společný fond malých projektů. SOM JM bylo správcem DF na území Jihomoravského kraje na základě schváleného projektu od roku 2005, administrátorem fondu byla Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

Dispoziční fond v Jihomoravském kraji podporoval výhradně malé neinvestiční projekty česko-rakouské spolupráce a pro období 2004 – 2006 měl k dispozici částku 410,2 tis. EUR.

Výše podpory byla maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu; zároveň jednotlivé projekty mohly být financovány minimálním příspěvkem EU ve výši 1 000 EUR, maximálně však 10 000 EUR.

Za celou dobu realizace Dispozičního fondu bylo na sekretariát DF předloženo celkem 122 projektových žádostí a k realizaci bylo přijato 95 projektů. Z toho celkem 5 projektů odstoupilo od smlouvy nebo nevyužilo možnost tuto smlouvu podepsat.

Realizace DF byla ukončena k 29.2.2008. Všechny projekty jsou již finančně uzavřené a částka, kterou DF disponoval byla rozdělena celá. V březnu proběhlo závěrečné vyhodnocení projektu.
 

Další informace Vám poskytne:

Ing. Lucie Karpíšková
E-mail: lucie.karpiskova@rrajm.cz