Zástupce EUPO na jubilejní oslavě 30 let Euroregionu Šumava

15. 05. 2023
Zástupce EUPO na jubilejní oslavě 30 let Euroregionu Šumava

Dne 12. května 2023 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví zúčastnil v malebném a turisticky atraktivním Českém Krumlově slavnostní akce k 30 letům založení Euroregionu Šumava – Bavorský les.

Na slavnosti, která proběhla v Městském divadle v Českém Krumlově se sešlo téměř 200 účastníků ze Šumavy, Horního Rakouska, Bavorska, ale i z jiných částí České republiky. Přítomné pozdravili mimo jiné místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, státní ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti Bavorska Melanie Huml a Markus Achleitner, člen Hornorakouského Parlamentu. Zdravici přednesli také starosta Č. Krumlova, představitelé Jihočeského a Plzeňského kraje. Nad aktuálním stavem, ale i nad budoucností se zamýšleli představitelé všech tří stran Euroregionu, Gabriela Lackner-Strauss (Bavorsko), Sebastian Gruber (Horní Rakousy) a Libor Picka (Šumava). 


Význam 30 let ER Šumava shrnul výstižně ministr Bartoš: „Hlavním smyslem programů, které se zaměřují na rozvoj přeshraniční spolupráce, je nejen odstraňování fyzických bariér, ale také odbourávání předsudků v myšlení lidí. Významnou úlohu v tomto procesu hrají právě euroregiony. Právě euroregiony by se měla stát unikátním místem pro setkávání a společný rozvoj“. Obzvlášť vyzdvihl aktivity v euroregionech, které spojují víc než jenom dvě hranice. Tam, kde se setkávají tři země, jsou společné aktivity složitější, ale musí být i důkladněji připravené. Takových regionů v ČR je jenom několik – Šumava, Nisa, Pomoraví a Beskydy.


Na setkání byli přítomni i další zástupci euroregionů, kteří jsou sdružení v Asociaci. Náš zástupce využil schůzku i k projednání aktuálních záležitostí spojených s přípravou Fondu malých projektů na česko-rakouské hranici.


A že k přeshraniční spolupráci patří i kultura, potvrdil pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a Dudácká kapela, kteří obohatili program o typické písně z regionu a na začátku akce excelentně interpretovaly evropskou hymnu – Ódu na radost v češtině i němčině.


Miloš Picek, jeden ze zakládajících členů Euroregionu Šumava a výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví