Zástupce EUPO na akci k přeshraniční spolupráci se Slovenskem

27. 04. 2023
Zástupce EUPO na akci k přeshraniční spolupráci se Slovenskem

Dne 26. dubna 2023 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví zúčastnil ve slovenském Trenčíně síťovací akce k výzvám nového programového období 2021-2027 Interreg VI A Slovensko – Česká republika

Hlavním bodem bylo seznámit zájemce o budoucí přeshraniční projekty po obou stranách česko-slovenské hranice s podmínkami financování a okruhem podporovaných akcí.


Takže, co je nejdůležitější vzkaz ze schůzky v Trenčíně?

  • 1. Výzva je uzavřená, tj. žadatel podává žádosti pouze v definovaném časovém rozmezí 26. 4. - 15. 9. 2023 (v Rakouském programu je výzva otevřená, tj. žádost můžete podat kdykoliv od počátku programu až do konce, resp. do vyčerpání alokace).

1. Výzva Životní prostředí (klimatické změny) - 10,366 milionů eur - 100 % celkové alokace Programu (dále pouze alokace)

1. Výzva Cestovní ruch a kultura - 25,84 milionů eur - 60 % alokace

1. Výzva Institucionální podpora - 4,784 milionů eur -100 % alokace


  • 2. Výzva je plánovaná na období září - prosinec 2023 (to je termín např. pro žadatele, kteří si musí počkat třeba na malé projekty FMP)


V minulosti byla podpora projektů ze strany EU 85 %, pro nové období je to pouze 80 %. Podpora ze státního rozpočtu bude 5 nebo 10 % podle právního statutu žadatele (tento údaj bude MMR ČR upřesňovat v každé výzvě zvlášť). Zbytek do 100 % financuje žadatel ze svých zdrojů. 

Pro zajímavost na slovenské straně je podpora EU stejná jako v ČR, ale státní rozpočet podpoří žadatele až z 12 % a u žadatelů, kde je zřizovatelem stát, tak je dotace 20 %, tudíž žadatel nemá žádné spolufinancování z vlastních zdrojů.


Zúčastnění zástupci obcí, institucí, spolků, organizačních složek státu, kterých bylo celkem 90, kladli dotazy a vyjasňovali si možnosti formulování potenciálních projektových záměrů. Je důležité, že Řídící orgán Programu Interreg plánuje i regionální semináře v území, takže Euroregion Pomoraví v koordinaci s Krajským úřadem bude usilovat o konání některého ze seminářů na území Jihomoravského kraje. To by určitě umožnilo rozšířit počet budoucích zájemců o přeshraniční spolupráci se Slovenskem, zejména s žadateli z Trnavského kraje.


Jestliže hledáte možného partnera pro tento druh spolupráce a jste obcí z jižní Moravy, obraťte se na sekretariát Euroregionu Pomoraví s dotazem, rádi Vám ho zodpovíme. Kontakty najdete na: https://www.euroregion-pomoravi.cz/kontakty.