Zasedání Asociace euroregionů ČR (AEČR)

28. 11. 2022
Zasedání Asociace euroregionů ČR (AEČR)

Ve dnech 25. – 26. 11. 2022 proběhlo v Liberci v rámci 12.zasedání Platformy pro přeshraniční spolupráci (EGTC) jednání Asociace euroregionů České republiky. Akce se konala jako součást aktivit půlročního Předsednictví ČR v Radě EU. 

Účastníci si v průběhu oficiálního zasedání vyslechli názory a zkušenosti zástupců různých evropských přeshraničních seskupení, regionů a asociovaných organizacích k aktuálnímu stavu přeshraniční spolupráce a především pohledy na budoucí vývoj. Výhled na období do roku 2030 představil zástupce DG REGIO Evropské komise Dirk Peters, který akcentoval nutnost zjednodušení mechanizmu spolupráce a věnoval značnou pozornost fungování tzv. ESUS, evropských přeshraničních seskupení.


Zúčastněné reprezentanty Asociace zaujala zejména diskuse se zástupci dvou velkých servisních organizací pro euroregiony, francouzské MOT a maďarské CESCI. AEČR hodlá navázat s oběma institucemi pracovní vztah s tím, že našim aktivitám je bližší přístup MOT. Uvažuje se o pracovním výjezdu do Paříže ke studiu činností MOT, samozřejmě v případě, že dojde k formální profesionalizaci Asociace a získání dotace se zdrojů MMR ČR pro přeshraniční aktivity. Brožura o činnosti jak MOT, tak i CESCI je k dispozici na sekretariátě EUPO, včetně kontaktů na předsedu MOT Jeana Peyronyho a ředitele CESCI Gyula Ockaye (mimochodem slušně mluvícího slovensky).