Zahajovací konference Interreg VIA – Rakousko – Česká republika

14. 12. 2022
Zahajovací konference Interreg VIA – Rakousko – Česká republika

Dne 12. prosince 2022 se v dolnorakouském Retzu uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027. Dlouho očekávané zahájení programu proběhlo v příhraničním Retzu za účasti téměř stovky účastníků, které přivítali Martin Eichtinger (radní pro mezinárodní spolupráci dolnorakouské vlády) a Jan Fluxa (náměstek ministra pro místní rozvoj ČR).

Martin Eichtinger poukázal na to, že „Interreg je nejdůležitější program EU, který nese v sobě silný element evropské integrace“. Popřál do budoucna hodně angažovaných lidí a vyjádřil naději, že i po roce 2027 bude mít Interreg stejnou finanční podporu od EU.


Jan Fluxa konstatoval, že cestovní ruch v přeshraniční spolupráci je prioritou české vlády a že „je to cesta jak postavit Evropu na pevné nohy“. Popřál všem k realizaci mnoha projektů. Vyjádřil se ve prospěch „prohloubení spolupráce mezi lidmi jak v projektech, tak i mentálně v hlavách“.


Zástupce Evropské komise Róbert Spišiak uvedl, že „Interreg je nevelkou položkou rozpočtu EU, ale zásadním cílem pro přeshraniční spolupráci členských státu“. Podotkl, že „současný program má sice méně finančních prostředků, ale mnoho zjednodušení pro žadatele“. Program Interreg je jedním z nejúspěšnějších programů EK, chybovost je pod 2%. Podle jeho slov, je „budoucností Interregu absence hranic, ale v současnosti chceme prudký vývoj spolupráce na každodenní bázi“.


Zástupce velvyslance ČR v Rakousku Jakub Novák vysoko ocenil rozvoj lidských zdrojů v rámci programu a potvrdil odhodlání zastupitelského úřadu být do budoucna ve funkci backoffice (tj. asistenta, pomocníka, podporovatele) pro žadatele.

 

Zástupci Řídícího orgánu (paní Katrin Huber) a společného sekretariátu (Radim Herčík) podrobně komentovali fungování Programu a upřesnili očekávané termíny podávání žádostí a jejich schvalování Monitorovacím výborem (MV). Takže první výzva programu začne 31. 1. 2023 a bude ukončena 28. 4. 2023, výběr podpořených projektů proběhne v polovině září (19. - 20. 9.) 2023. Projekty v druhé výzvě bude možné podávat do konce srpna (25. 8.) 2023 a MV o nich bude rozhodovat v polovině prosince (12. - 13. 12.) 2023.Pro žadatele malých projektů FMP to znamená, že správci FMP (Euroregion Pomoraví a Euroregion Silva Nortica) plánují podání svých „zastřešovacích projektů“ v první výzvě, po očekávaném schválení žádostí a jejich podpisu, bude vypsána výzva pro podávání prvních žádostí v oblasti síťování resp. cestovního ruchu a kultury na konci 2023 a schvalování finančních prostředků pro vybrané malé projekty cca v březnu/dubnu 2024. Jde o značné zpoždění v očekáváních mnohých potenciálních žadatelů.


Na konferenci byl prezentován i nový monitorovací systém/aplikace Jems, který by měl být k žadatelům tzv. klientsky přátelský.