Vyhlášení 4. a 5. výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ

12. 10. 2023
Vyhlášení 4. a 5. výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ

Řídící orgán Programu Interreg VI A Slovensko-Česká republika vyhlásil dne 29. 09. 2023 byly vyhlášené dvě výzvy na předkládání žádostí o NFP v rámci programu spolupráce Interreg VI A SK-CZ 2021 - 2027.

Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

Priorita: Vzdělávání

Specifický cíl:

2.1.1 Zlepšení stejného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury, včetně posílení podpory pro vzdálené a online vzdělávání a odbornou přípravu

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 29.09.2023

Datum uzavření: 31.01.2024

Alokace výzvy: 4 300 000,00 EUR


Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

Priorita: Životní prostředí

Specifický cíl:

1.2 Posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, dokonce i v městských oblastech a snižování všech forem znečištění

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 29.09.2023

Datum uzavření: 31.01.2024

Alokace výzvy: 9 569 002,00 EUR


Uvedené výzvy byly připravené ve spolupráci s národním orgánem MMR ČR.

Podrobnosti o výzvách jsou zveřejněné na webové stránce programu: zde.