Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji ČR

27. 03. 2023
Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji ČR

Dne 24. 3. 2023 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar zúčastnil závěrečného workshopu projektu Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka, který se konal v jihomoravských Křtinách. Projekt, který financuje Technologická agentura ČR (TAČR), nese podtitul „Od genetické determinace k územní kohezi“. 

Cílem akce byla prezentace vybraných výsledků a výstupů projektu k získání stanoviska aplikačních garantů a vyjádření vybraných představitelů veřejné správy a akademické sféry. Na sběru dat a jejich interpretaci se podíleli špičkový experti na geografii z VŠ finanční a správní z Prahy, z Masarykovy Univerzity, z Univerzity Palackého v Olomouci, ze Západočeské Univerzity v Plzni a taktéž zástupci MMR, Ministerstva vnitra ČR, ale i Euroregionů Šumava a Pomoraví. Do diskuse se velmi aktivně zapojil i starosta Nové Lhoty Antonín Okénka. 


Hlavní řešitelé (profesoři a docenti Wokoun, Jeřábek, Szczyrba a Dokoupil) obeznámili přítomné se specifikami vnitřních a vnějších periferií ČR. Nejlépe viditelné byly rozdíly na specializovaných mapách, které demonstrovaly statisticky podchycené data z oblast demografie, daňové výtěžnosti, podnikatelské činnosti, ekonomických aspektů rozvoje periferií atd. Mnohé problémy u vnějších periferií lze řešit i využíváním Programu Interreg, u vnitřních periferií je nezbytná mezikrajské spolupráce, zejména v oblasti dopravy. 


Výstupy z projektu, kterého ukončení se předpokládá v dubnu 2023, budou uplatněny při řešení běžných agend ministerstev, krajských a obecních úřadů a dalších odborných pracovištích. Výsledky budou zapracovány do příslušných dokumentů regionálního a lokálního rozvoje. Souhrnné analýzy hodlá řešitelský tým vydat v podobě odborné monografie. Mapy s analýzou rozešlou řešitelé po ukončení projektu účastníkům workshopu. Sekretariát EUPO následně zveřejní mapy na webových stránkách Pomoraví.

Galerie


Mapa vnějších periferií 


RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra ČR a výkonný ředitel EUPO