Účast na Mezinárodní konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

18. 01. 2024
Účast na Mezinárodní konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

Dne 18. ledna 2024 se uskutečnila v Praze mezinárodní Konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Zúčastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost.

Úvodní slovo přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů na obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS, a také ocenil i aktivity euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v příhraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta , který akcentoval regionální pohled, a též Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.


Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovaly IZS a horské službě, kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.


Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšné projekty z jejich hranice.


V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace euroregionů ČR, které v prvním pololetí roku 2024 předsedá Euroregion Pomoraví.


Záznam z konference můžete zhlédnout pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=drVDAraeHig.JUDr. Gašpar, ředitel pro strategie EUPO a hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta.