Seminář pro žadatele do programu přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A AT- CZ

08. 01. 2024
Seminář pro žadatele do programu přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A AT- CZ

V souvislosti s dalším kolem předkládání projektových žádostí v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A AT- CZ, které končí dne 22. 3. 2024, si Vás dovolujeme informovat o pořádání semináře pro žadatele, který se bude konat v Brně dne 14. února 2024 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Registrovat se můžete na stránkách programu:

https://interreg.at-cz.eu/cz/terminy/seminare-pro-zadateledo


Obsahem seminářů bude zejména:

  • Obecná pravidla Programu
  • Alokace
  • Prioritní osy / specifické cíle
  • Podávání projektové žádosti včetně povinných příloh (časté chyby)
  • Způsobilé výdaje, zjednodušené metody vykazování
  • Monitorovací systém Jems


Po ukončení semináře budou pracovníci JMK připraveni zodpovědět Vaše dotazy. Doporučujeme seznámit se s Programovou příručkouSpolečnými pravidly způsobilosti.


Podrobnější informace Vám poskytne:


Mgr. Monika Knettigová

odbor regionálního rozvoje

oddělení evropských dotací


Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

telefon: 54165 1306

e-mail: knettigova.monika@jmk.cz

web: www.jmk.cz