Projektový tým jednal v Domaníně (CZ/FMP/11b/10/140)

03. 08. 2022
Projektový tým jednal v Domaníně (CZ/FMP/11b/10/140)

Dne 2. srpna 2022 jednal v krásném prostředí Muzea zemědělské techniky v Domaníně projektový tým, který realizuje pro Euroregion Pomoraví projekt "Sdílejme zkušenosti" - CZ/FMP/11b/10/140, se zakladatelem Muzea a dlouholetým sběratelem artefaktů z Horňácka panem Josefem Šlahůnkem.

V tomto projektu se v rámci série kulatých stolů a exkurzí pro zástupce samospráv z jižní Moravy a západoslovenského Záhoria scházejí zástupci obcí, diskutují a vyměňují si zkušenosti z různých oblastí věřejného života jako je například podpora odpadového hospodářství, zadržování vody v krajině, podpora drobných podnikatelů v cestovním ruchu, udržovaní historických tradic, podpora spolkového života, kultury a folklóru, udržitelný rozvoj bio vinařství atd. Starostky a starostové z obou pohraničních oblastí se budou setkávat od září až do března 2023.


Rozpočet projektu je více než 19 tisíc eur s tím, že 85 % dotace je financována ze zdrojů Evropské Unie.


Galerie