Program INTERREG VI-A Rakousko – Česká Republika 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí

04. 08. 2022
Program INTERREG VI-A Rakousko – Česká Republika 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce.


Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €.


Projektové žádosti bude zřejmě možné předkládat již na podzim 2022!


Pro lepší přístup k informacím o novém programovém období je na webových stránkách MMR ČR speciální sekce „Programové období 2021 – 2027“, kde budou postupně zveřejňovány novinky o Programu i informace k předkládání individuálních žádostí od žadatelů z regiónů.