Proč se stát členem EUPO - co už jsme zvládli

04. 04. 2023
Proč se stát členem EUPO - co už jsme zvládli

Od založení Euroregionu Pomoraví 31. 3. 2022 sekretariát poskytl tyto služby:

 • Příprava žádosti o projekt Interreg SK-CZ pro město Břeclav – Břeclav usilovala od roku 2000 o rekonstrukci židovské obřadní síně, na kterou se zásluhou EUPO povedla získat dotace ve výši cca 700 tis. €.
 • EUPO konzultovala v roce 2022 další úspěšný projekt Interreg SK-CZ „Blahej pamati“ kde je obec Nová Lhota hlavním přeshraničním partnerem slovenské obci Lubina s dotací cca 100 tis. €.
 • EUPO bude administrovat FMP na česko-rakouské hranici pro oblast cestovního ruchu a kultury pro období 2021-2027 v objemu 2,15 mil. €.
 • EUPO odkonzultovalo pro spolek Meeting Brno projekt Interreg SK-CZ „Festival Meeting Brno“ z poslední Výzvy Interreg SK-CZ, s předpokládanou alokací 75 tis. €.
 • EUPO konzultovalo žádost projektu „Sanace hradu Devičky“ organizace Památky Pálavy z. s. a společnosti Pions s. r. o. do chystané výzvy pro Interreg VI-A SK-CZ s předpokládanou alokací dotace cca 100 tis. €.
 • Sekretariát EUPO zorganizoval v rámci FMP SK-CZ, projektu Sdílíme zkušenosti, 10 kulatých stolů a 2 exkurze v hodnotě 19 tis. €. Pro zástupce samospráv z jižní Moravy a Horného Záhoria. Detaily k obsahu 10 kulatých stolů a 2 exkurzí, včetně fotografií najdete na webu www.euroregion-pomoravi.cz
 • Předseda EUPO 14.9.2022 podepsal Deklaraci o přeshraniční spolupráci s obcemi Trnavského kraje. Obdobná Deklarace je připravena k podpisu 11. 4. 2023 se sdružením obcí dolnorakouského Wienviertelu.
 • EUPO připravuje ve spolupráci se slovenským partnerem 8 žádostí k podpoře síťovacích projektů v rámci programu Town Twinning – setkání družebních měst a obcí, tzv. Bruselských projektů o partnerství. Asistence při žádosti bude nabídnuta následujícím členským obcím Hodonín, Vyškov, Znojmo, Kuřim, Kyjov, Hustopeče, Veselí nad Moravou, Slavkov u Brna
 • EUPO konzultuje s městem Břeclav možnost projektu Interreg AT-CZ k možnému společnému využití geotermální energie. Vzhledem k počátečnímu stavu příprav není možné alokaci zatím odhadnout.
 • EUPO aktuálně připravuje projekt Interreg AT-CZ k problematice odpadového hospodářství mj. s implementací v obcích JMK. Jde o projekt se zapojením všech 3 krajů na české straně hranice a Dolního Rakouska, záměr je minimalizace množství odpadu, tj. předcházení vzniku odpadů, efektivní třídění, prodloužení životního cyklu produktů a odpovědný přístup obcí k odpadům.
 • EUPO ve spolupráci s městem Kunštát připravuje možnost mezinárodního projektu v rámci tradičního svátku řemesel pro rok 2024.
 • EUPO má zástupce ze svých členských obcí v komisích Rady JMK.
 • Zástupce EUPO reprezentuje Asociaci euroregionů ČR v Národní stálé konferenci.
 • EUPO je nehlasujícím členem Regionální stále konference JMK.