Přistoupení Jihomoravského kraje do EUPO

18. 02. 2022
Přistoupení Jihomoravského kraje do EUPO

Dne 17. 2. 2022 rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o vstupu Jihomoravského kraje do Euroregionu Pomoraví.