Přípravy na podání žádosti na administraci FMP finišují

12. 07. 2023
Přípravy na podání žádosti na administraci FMP finišují

Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu Programu Interreg Rakousko – ČR 2021 – 2027 byla vyhlášena speciální Výzva pouze pro předkládání žádosti o administraci dvou Fondů malých projektů za oblasti people-to-people a cestovní ruch a kultura. 

Termín odevzdání žádostí je 15. 8. 2023, přičemž o přidělení dotace na FMP bude rozhodnuto Monitorovacím výborem Programu začátkem prosince 2023. Po dohodě politických reprezentací bude administrovat Fond pro tzv. people-to-people (dále FMP P-T-P) projekty Jihočeská Silva Nortica a Fond pro cestovní ruch a kulturu (dále FMP CR+K) Euroregion Pomoraví.


Na FMP P-T-P je celkem určeno cca 6,493 miliónů EUR a na FMP CR+K 2,150 miliónů.


Jsou dány i parametry rozpočtu malých projektů:

FMP P-T-P: výše celkových projektových výdajů, které financuje pouze jeden partner - min. 2 500 EUR, max. 20.000 EUR

FMP P-T-P: výše celkových projektových výdajů, které financují partneři společně - min. 5 000 EUR, max. 30.000 EUR

Tento druh projektů je neinvestiční.


FMP CR+K: výše celkových projektových výdajů, které financuje pouze jeden partner - min. 2 500 EUR, max. 30.000 EUR

FMP CR+K: výše celkových projektových výdajů, které financují partneři společně - min. 5 000 EUR, max. 50.000 EUR

Tento druh projektů je investiční.


Pro aktuální období 2021 – 2027 je výše dotace EFRR 80 %, tj. výše uvedené čísla je nutné zmenšit o 20%.

Podrobnosti k fungování Fondů, Směrnice pro žadatele, hodnotící kritéria pro projekty, pravidla fungování Regionálních Monitorovacích výborů, jejich personální složení, Dohoda o spolupráci mezi regionálními partnery na realizaci obou Fondů se finalizují a jejich přesné znění a detaily budou zveřejněny nejpozději na konci roku 2023.