Příprava síťovacích projektů v rámci programu Town Twinning

28. 04. 2023
Příprava síťovacích projektů v rámci programu Town Twinning

Dne 26. 4. 2023 proběhla ve spolupráci se slovenským partnerem první schůzka se zástupci měst k přípravě žádostí k podpoře síťovacích projektů v rámci programu Town Twinning. Předmětem podpory jsou kulturní události, kterých se budou účastnit zahraniční návštěvníci a na které mohou města získat dotaci až 50 tisíc EUR.

Vybraná členská města byla na setkáních ve Vyškově a Kyjově informována o příležitosti podpory setkávání s partnerskými městy. Prozatím jsme kromě Vyškova a Kyjova zapojili také Kuřim, Hustopeče, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou, Hodonín a Znojmo. 


Způsobilými náklady projektu jsou veškeré výdaje spojené s organizací akce, tedy například doprava, stravování, ubytování, honoráře, pronájem nebo propagaci. Projektové žádosti se podávají do září tohoto roku, přičemž realizace je předpokládána od května 2024. Tyto projekty nevyžadují běžnou udržitelnost, jako je tomu v jiných programech. Euroregion Pomoraví zajišťuje zpracování těchto projektů prostřednictvím slovenských partnerů. Tato podpůrná aktivita našim členům je v souladu s usnesením Valné hromady Euroregionu.