Příprava prvních kulatých stolů v rámci projektu EUPO financovaného z FMP - Sdílejme zkušenosti

01. 09. 2022
Příprava prvních kulatých stolů v rámci projektu EUPO financovaného z FMP - Sdílejme zkušenosti

Dne 30. 8. 2022 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar potkal s místostarostou Ratíškovic, aby společně projednali logistické a věcné zabezpečení nadcházejících kulatých stolů ve Vacenovicích a Starém Poddvorově v rámci společného česko-slovenského projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" - CZ/FMP/11b/10/140, podpořeného ze zdrojů EU Programu Interreg.


V daném projektu jsou dominantně zapojeni zástupci členských obcí EUPO z jižní části jihomoravského regionu a představitelé samospráv z partnerského Trnavského kraje.