Pozvání na veletrh URBIS – The Smart Cities Meetup

31. 05. 2024
Pozvání na veletrh URBIS – The Smart Cities Meetup

Vážení členové Euroregionu Pomoraví, rádi bychom vás pozvali na veletrh URBIS – The Smart Cities Meetup, který se uskuteční ve dnech 4. – 6. června 2024 v Brně. 

Program je členěn na „hlavní program“ a na „odborný program“. Jednotlivé části programu jsou velmi bohaté a inspirující. Témata, která budou akcentována na letošním veletrhu URBIS, jsou následující: komunitní energetika, energetický management, energeticky pozitivní čtvrti, klimatická tranzice, občanská participace, inovační management, účast v evropských projektech, sdílená mobilita, inteligentní dopravní systémy nebo pilotování nových řešení v živých laboratořích.


Díky organizaci incomingových misí a setkání mezinárodních projektů přijede na URBIS přibližně stovka zahraničních zástupců z Německa, Rakouska, Finska, Norska, Portugalska, Španělska, Francie, Slovenska, ale také zemí Balkánu, Ukrajiny a Moldavska. Tito partneři s sebou přivezou cenné know-how, příklady dobré praxe a vznikne tak prostor navázat kontakty, které je možné v budoucnu rozvíjet.


V rámci společné účasti rezortů a státních institucí a odborných partnerů také vznikne na veletrhu URBIS národní konzultační místo. V něm bude možné sejít se přímo se zástupci institucí a probrat s nimi naživo dotační programy, evropské projekty, podpůrné nástroje a další důležitá témata. URBIS bude také příležitostí k seznámení se s více než padesátkou inovativních firem a s jejich chytrými řešeními.


Pokud budete mít zájem veletrh URBIS navštívit, zde je k dispozici promo kód, díky kterému budete mít vstup zdarma: CZINVEST_URBIS

Vstupenky se registrují přes následující odkaz: https://etickets.bvv.cz/. Návštěvník, který využije promo kód, tak získá vstupné zdarma v hodnotě 1200 Kč.


PROGRAM VELETRHU URBIS