Obnovení aktivit Euroregionu Pomoraví

21. 06. 2021
Obnovení aktivit Euroregionu Pomoraví

Dne 18. 6. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání mezi zástupci Dolního Rakouska a Sdružení obcí a měst jižní Moravy v záležitosti obnovení aktivit euroregionu Pomoraví (EUPO).

Za dolnorakouskou stranu prezentoval názory a komentáře předseda zemského parlamentu Dolního Rakouska Mgr. Karl Wilfing a Hermann Hansy, zástupce regionu Marchfeld (oba zástupci byli u vzniku EUPO v roce 1999). Ze strany jižní Moravy byli na schůzce Mgr. Miroslav Ondruš a Vladimír Gašpar, pověřený realizací projektu EUPO (jihomoravští zástupci při vzniku EUPO). K. Wilfing velmi uvítal ideu obnovení EUPO, ocenil, že JMK přichází s iniciativou obnovení EUPO a hlavně záměrem obnovit diskusi o přeshraniční spolupráci mezi JMK a Dolním Rakouskem. Uvedl, že pociťoval výrazné oslabení přeshraničního dialogu a určité ztráty zájmu samospráv a dalších subjektů o řešení problémů na společné hranici. Nabídl všestrannou pomoci při projednávání nastavení podmínek pro obnovu EUPO.


Dr. Gašpar vysvětlil záměry, které vedly vedení JMK k restartování EUPO v novém období a s novými partnery a filozofií spolupráce. K. Wilfing se zájmem si vyslechl předpokládaný harmonogram při postupu příprav EUPO s tím, že uvítal možnost podpisu Politické deklarace o přeshraniční spolupráci Jihomoravského kraje, trnavské župy a jasně definované části Dolního Rakouska koncem září 2021, např. právě v Poštorné jako symbolu, kde se konalo mnoho důležitých jednáních o přeshraničních záležitostech v EUPO. Taktéž podporuje výstavu fotografií i dokumentů týkajících se vzniku EUPO, přičemž pověřil H.Hansyho, aby poskytl dostupné materiály z dolnorakouského archívu EUPO a aktivně spolupracoval s V. Gašparem na této akci.


K. Wilfing pozval V. Gašpara na mezinárodní konferenci k otázkám tzv. Digitálního humanizmu, která se uskuteční 30. 6. 2021 v Poysdorfu s tím, že tam bude možné probrat pracovně otázky EUPO s přítomnými experty z Dolního Rakouska. Na danou konferenci dostal pozvání i hejtman J. Grolich a Memorandum k digitálnímu humanizmu budou podepisovat ministři zahraničních věcí Rakouska, Slovenska a České republiky.